Skip to main content
Biomedicine in museums

Værdigrundlag for Medicinsk Museion

Kære alle, her er Morten Bülows forslag til værdigrundlag herinde. Oplægget består af tre sider:

1) en kort version, der er tænkt at kunne lægges på hjemmesiden (side 1).
2) et lidt mere omfattende argumentation om, hvorfor Medicinsk Museion overhovedet har behov for et værdigrundlag (side 2).
3) en forklaring af, hvad et værdigrundlag er (side 3).

Her følger alle tre sider. Hele oplægget vil blive taget op på et Museion-seminar, fx. i august, når alle er tilbage fra ferie:

Side 1: (forestiller mig umiddelbart efter/under ”Idé og Vision” på hjemmesiden): Medicinsk Museions værdigrundlag

• Vi vil være med fremme og førende både nationalt og internationalt inden for de aspekter af sundhedsområdet og medicinhistorien, vi beskæftiger os med, inklusiv forskning, udstillinger og samlinger. Vi er ambitiøse.

• Vi vil være et hus for refleksion i alle former, for forskning, debat og forståelse. Vi vil forstå og formidle de fundamentale spørgsmål, der er blevet stillet til menneskets grundvilkår, og spørgsmålenes og forskningens historiske og kulturelle rammer, udvikling og konsekvenser. Vi vil være undersøgende, debatterende og tankevækkende. Vi er vores samfundsmæssige ansvar bevidst.

• Vi vil sætte vores emner og viden ind i en kulturhistorisk ramme. Vi vil arbejde ud fra et bredt kulturhistorisk perspektiv, hvor foranderlighed og historicitet er nøgleord. Vi vil reflektere over gensidighed og sammenhænge mellem individer og samfund, patienter og læger, videnskab og kultur. Vi er kulturhistorikere.

• Det er en værdi for os at være åbne over for at gå nye veje, se sager fra flere sider og at tage grundovervejelser op. Vi vil ikke lade os begrænse eller låse fast af antagelser, traditioner, snæver faglighed, bestemte tilgange eller emner, målgrupper eller teorier. Vi vil vise og skabe nye sammenhænge, sætte tingene i perspektiv og bidrage med historie og viden om emner og forhold, som ingen andre laver historie over. Vi vil udvikle nye metoder og finde nye tilgange til problemstillinger. Vi er nysgerrige, nyskabende og åbne for nye ting. Hvorfor begrænse sig?

• Det er en værdi for os, at der er et godt arbejdsmiljø. Vi vil søge et højt kommunikationsniveau på tværs af hierarkier og arbejdsfunktioner. Vi vil respektere hinanden fagligt og personligt, være åbne, diskussionsvillige og ansvarsfulde. Vi vil være engagerede, arbejde efter et fælles mål og se arbejdspladsen som en helhed, vi selv er en del af. Vi er en god arbejdsplads.

Pages: 1 2 3

Thomas Söderqvist

Author Thomas Söderqvist

More posts by Thomas Söderqvist