Skip to main content
Autobiographyin English

Moral and emotional self-spanking

By September 25, 2015February 4th, 2021No Comments

Dedicated much of October 2015 to moral and emotional self-spanking at the highest level. Read more than 40-year-old correspondence, diary entries, draft scripts, etc. from my ten years as a political activist and social analyst in the 1970s. It was even more depressing than reading the letters from the failed relationship.

[Ägnade en stor del av september-oktober 2015 åt moralisk och känslomässig själv-spanking på högsta nivå. Läste mer än 40 år gamla brevväxlingar, dagboksanteckningar, manusutkast m.m. från mina tio år som politisk aktivist och samhällsanalytiker på 1970-talet. Det var mer deprimerande än att läsa breven från de förlista parförhållandena.]
Published on Facebook (25 September 2015) this post generated the following comments:

Mikael Carleheden: Det är verkligen inte en hälsosam aktivitet!

Thomas Söderqvist: Det är ren katharsis, Mikael. Ataraxia gennem gnothi seauton.

Troels Degn Johansson: Tak for advarslen!

Thomas Söderqvist: Så gerne, Troels! Men katharsis försiggår i flera steg – snart övergår depressionen i en form för självcentrerad ömsinthet 🙂

Mikael Carleheden: Det påminner mig om Leif GW Person som ser också tillbaka på sitt liv. Överhuvudtaget en underhållande intervju: Vad är det som bekymrar dig?
– Lost opportunities. Om du kunde ha gjort något annat i stället. Det tänker jag på. År 1995 träffade jag min tredje, nuvarande fru. Vi har ett fungerande förhållande. Det är första gången i mitt liv, men hon har lämnat mig några gånger.
– Det har jag all förståelse för. Jag är långt ifrån enkel att vara med. När jag är upptagen av mig själv och det jag håller på med så pratar jag inte med någon, och det kan pågå i ett halvår. http://www.dn.se/…/leif-gw-persson-citatmaskinen-som…/ (Leif GW Persson – citatmaskinen som tystnade – DN.SE)

Thomas Söderqvist: (citatet om att arbeta ett halvår är bra!) Men annars: är karln bra på något annat än att följa sina instinkter, vara självsäker och stor i truten?

Troels Degn Johansson: Haha! Men godt at se, at du er kommet igennem fornægtelsen/”denial”

Carsten Sestoft: Uha da! Men hvori består egentlig det deprimerende?

Thomas Söderqvist: For at citere Poeten: “And thus the native hue of resolution, Is sicklied o’er with the pale cast of thought”.

Carsten Sestoft: Er ikke sikker på at jeg forstår – “there is nothing either good or bad but thinking makes it so”?

Thomas Söderqvist: Jo, det jag menar är att jag var full av energi och beslutsamhet och gåpåanda och vilja att förändra världen i allmänhet och RUC i synnerhet, och skapa ny intressant kunskap om det ena och det andra och det tredje — allt detta hade jag (lyckligt?) glömt, men nu grävs det hela upp ur minnet igen och blir underkastat min livserfarenhet och kritiska blick — och så blir jag en smula deprimerad.

Thomas Söderqvist

Author Thomas Söderqvist

More posts by Thomas Söderqvist

Leave a Reply