Skip to main content
Biomedicine in museums

Heldagsmøde om sprog, sygdom og sundhed i historien

Dansk Medicinsk-historisk Selskab holder heldagsmøde om sprog, sygdom og sundhed i historien — lørdag den 24. marts. Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen (men ikke-medlemmer skal betale lidt mere).

Professor Jørn Lund vil tale om italesættelsen af sygdom fra Holbergs og Todes tid til arbejdet i 1990erne med at vælge opslagsord til Den Store Danske Encyklopædi. Professor Bent Jørgensen vil fortælle om hvordan man kan læse danske bondedagbøger i 1700- og 1800-tallet med medicinhistoriske udgangspunkter. Og endelig vil professor Torben Jørgensen fortælle om retorikken i forebyggelsesdebatten i slutningen af 1900-tallet.

Og selvfølgelig vil der blive mulighed for at se Medicinsk Museions aktuelle udstillinger — og høre mere om dem.

Det hele foregår på Medicinsk Museion, Bredgade 62, d. 24. marts kl. 10-15.30.

Af hensyn til plads og arrangement af frokost kræves tilmelding (senest 19. marts; husk det nu!). Tilmelding til Anne Dorthe Suderbo, adsljj@post11.tele.dk, og indbetaling til konto 6771 – 0006099498 (husk at skrive navn på). Pris for deltagelse: medlemmer kr. 100,00, ikke-medlemmer kr. 150,00 inklusiv frokost.

Læs mere her: www.dmhs1917.dk

Thomas Söderqvist

Author Thomas Söderqvist

More posts by Thomas Söderqvist