Skip to main content
Monthly Archives

May 2005

Ca. 40 papers om biomedicinens nutidshistorie på ISHPSSB's sommermøde 2005

By Biomedicine in museums

2005 års møde i International Society for the History, Philosophy, and Social Studies of Biology holdes i Guelph, Ontario (Canada). ISHPSSB begyndte for 20 år siden som et selskab som fokuserede på evolutionsbiologiens historie og filosofi. Men efterhånden er studier af biomedicin kommet til at fylde mere og mere. I årets program er der ca. 40 papers inden for “medical science and technology studies”, de fleste ud fra historiske, filosofiske (“videnskabsteoriske”) og etiske synsvinkler — visualiserings- og og repræsentationsproblemerne vender tit tilbage, men ingen ser (selvfølgelig?) ud til at forholde sig til biomedicinens materielle kultur. Jeg har lagt dem ind nedenfor, med links til abstracts: Read More

Medicinsk Museion-konceptet

By Biomedicine in museums

Her er et link til artiklen om Medicinsk Museion og den moderne biomedicin (i Novo Nordisk Fondens årsskrift 2004/2005) som pdf-fil.

Museion-konceptet og tanken at satse på den moderne biomedicin går tilbage til sommeren 1999. For at give lidt historisk perspektiv på diskussionerne om konceptet vedlægger jeg neden for (i uredigeret form) det “hyrdebrev”, der blev sendt ud til medarbejderne ved daværende Medicinsk-Historisk Museum som forberedelse til det første personalemøde i efteråret 1999. Read More

Hvor passer den "alternative behandling" ind i Medicinsk Museion-konceptet?

By Biomedicine in museums

Det var en fornøjelse at tale om Medicinsk Museion-konceptet hos museologerne i Umeå. De er en lille gruppe (og de studerende var i gang med eksamenslæsning) så fremmødet var ikke i tre-siffrede tal — men jo færre der kommer, des bedre plejer seminardiskussioner jo at være – også denne gang. Det er en god og engageret gruppe bestående af idehistorikere, etnologer og folk med praktisk museumserfaring — og vi fik en lang diskussion Read More

Fagspecifik viden og udstillinger

By Biomedicine in museums

Kerstin Smeds (professor i museologi i Umeå) kritik af Nobelmuseet er interessant (helt uafhængigt af om, hvorvidt hun har ret i det konkrete tilfælde eller ej), fordi den bl.a. lyfter frem modsætningen mellem på den ene side den fagspecifikke viden (fx i medicin og medicinhistorie) som er nødvendig som baggrund for museumsudstillinger og på den anden side den museologiske viden og erfaring, som er nødvendig for at få en udstilling til at fungere. Artikeln er taget fra Kerstin Smeds hjemmeside.