Skip to main content
Autobiographyin Swedish

Böcker som har forändrat mitt liv – Konrad & Szelenyis Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht

By October 26, 2015February 3rd, 2021No Comments

Det är bara en handfull böcker som haft ett avgörande inflytande på mitt liv. IMG_1167Det här är en av dem. Den bidrog till att jag kunde lösriva mig från den vulgära marxism som jag hade tillägnat mig under ungdomsåren och hjälpte mig att få en mer nyanserad förståelse av det samtida klassamhället. Jag minns fortfarande, som om det var i går, när jag låg i sängen en tidig junimorgon 1979 och läste Konrad & Szelenyi med hjälp av ett tyskt-svensk lexikon och med koltrasten sjungande i bakgrunden. Fortfarande idag, nästan 40 år senare, tänker jag ibland på intelligentsian på väg till den universella makten när jag hör koltrasten sjunga.

Ursprungligen publicerad på Facebook den 26 oktober 2015 gav denna post upphov till en del kommentarer:

Lennart Svensson: Den var väl din främsta inspiration till vår workshop om intellektuella 1984!

Thomas Söderqvist: Ja Lennart, det var den! Det gjorde ett outplånligt intryck på mig. Jag sträckläste den på två dagar och en nästan sömnlös natt. Den ligger implicit bakom min bok om ekologins historia, min forskning om informationssamhället, biografin om Jerne, allt det jag senare skrev om biografin som genre, och till och med bakom min syn på vetenskaps(medicin)museet som institution.

Bert Rubaszkin: Låter som något man borde läsa. Finns den i översättning?

Thomas Söderqvist: Den kom på engelska senare samma sommar: https://www.amazon.com/Road-Intellectuals-Class-Power-Intelligentsia/dp/B01HC9JOCG/ref=sr_1_1/163-8848774-1658643?s=books&ie=UTF8&qid=1488810064&sr=1-1&refinements=p_27%3AGeorge%3B+Szelenyi%2C+Ivan+Konrad

Thomas Söderqvist: Bert och Lars, idag tror jag den fungerar bäst som klassikerläsning. Det finns många senare uppdateringar av bokens grundtanke — att den manageriella intelligentsian håller på att etablera sig som global klass — och eftersom den fokuserade på förhållandena i det forna östeuropa kan den kännas lite ålderdomlig nu snart 30 år efter murens fall. Den stora diskussionen om ‘ny klass’-begreppet efter Konrad o Szelenyi, Gouldner m.fl. har handlat om huruvida neoliberalismen innebär en återgång till mer klassisk kapitalism eller om det tvärtom snarare är så att neoliberalismen (och den därnmed associerade NPM och den såkallade konkurrensstaten) är den ‘nya managerklasen’s sätt att förvalta kapitalismen.

Lars Jørgensen: Tak for info Thomas, men du gjorde mig altså for nysgerrig wink emoticon Og jeg er ikke mindst interesseret i klassiske statements omkring de intellektuelle og politik.

Thomas Söderqvist: Så er det lige noget for dig! Den giver en fin teoretisk baggrund til diskussionen om djøf’erne i dag.

Thomas Söderqvist: Generellt har bokens titel på engelska gjort att den missförståtts – den handlar inte om de ‘intellektuella’ (författare, konstnärer, fria forskare m.m.) utan om ‘intelligentsian’ som den formellt högutbildade elit som förvaltar samhället – i Danmark skulle man kalla dem djøf’erne.

Lars Kjølhede Christensen: Så forstår jeg det bedre. Jeg føler mig nemlig ikke særlig klassemagtfuld 🙂

Thomas Söderqvist: Eller för att vidga perspektivet: statsadministrationer, CEO’er, IMF, World Bank – det nätverk av högutbildade (särkilt i ekonomi, statskunskap m.m.) som administrerar och politikutvecklar det globala politiska, militära, ekonomiska, utbildnings-, sjukvårds-, underhållnings- säkerhets- etc. -‘systemet’. Som i stigande utsträckning rekryterar ur sina egna led. Och vars samhälliga position, makt och ‘klassmedvetande’ inte kan förklaras utifrån klassisk marxistisk teori.

Mark Hineline: Could you write a synopsis?

Thomas Söderqvist

Author Thomas Söderqvist

More posts by Thomas Söderqvist

Leave a Reply