Skip to main content
Monthly Archives

January 2004

Baggrundsmateriale til Museionsseminar 15. jan 2004

By Biomedicine in museums

(Dagsorden til Museion-seminaret torsdag den 15. januar 2004, kl. 14.30-16)

Eftersom der er flere ting der trænger sig på, vil jeg gerne have lov at diskutere tre forskellige sager:

1) Indledende diskussion om præmisserne for den allerede omtalte ansøgning til et forsknings- og indsamlingsprojekt om den danske biomedicin 1945-2000 B vedlagt brev til fondens direktør (ansøgning skal først være inde medio august, men der er mange ting der skal forberedes)

2) Diskussion om Medicinsk Museions interesse i en evt. udstilling om “Religion og medicin” i forbindelse med KU’s satsningområde “Religion i det 21. århundrede”: vedlagt referat fra styregruppens møde den 18. december som giver lidt perspektiv på sagen (ansøgning skal være inde den 9. februar)

3) Diskussion om planlagt kursus “Læge – kend din historie!” i efteråret 2004: vedlagt det forslag som er blevet godkendt af DADL’s uddannelsesafdeling (det endelige forslag skal udarbejdes inden for få ugers tid).

Jeg vil tro at punkt 1 vil tage en knap times tid og at vi derefter kan bruge 15 min. hver på punkt 2 og 3.

Vi skal også have lidt tid til at lægge programmet for de næste to-tre seminarer.

Vi ses næste torsdag kl. 14.30

Thomas

Indkaldelse til "Museion"-seminar 15. jan. 2004

By Biomedicine in museums

(Indkaldelse til Museion-seminar torsdag den 15. januar 2004, kl. 14.30-16)

Torsdag den 15. januar, kl. 14.30 holder vi det første møde (på mit kontor) i en ny seminargruppe ved afdelingen.

Vi har jo allerede flere mødefora, bla. personalemøder, det interne forskningsseminar, Forum for tværfaglig medicinhistorisk forskning, møder i Dansk Medicinhistorisk Selskab mm. Hvorfor endnu et?

Jo, nu er vi efterhånden mange herinde, som arbejder med at implementere konceptet bag Museion-planen. Og det ville ikke være så godt hvis idéudviklingen bliver ved med at køre i smågrupper, eller på tomands hånd bag lukkede døre eller nede i rygestuen.

Så tanken er, at det “faste” personale som arbejder med afdelingens universitære kerne-funktioner mødes regelmæssigt for at diskutere fælles principielle problemer.

Feks.:
* opbygningen af registreringsdatabasen og dertil hørende thesaurus-problemer
* hvordan skal den nye hjemmeside opbygges?
* udkast til forskningsansøgninger
* udvikling af nye undervisningstilbud
* nye udstillingsideer
* konserveringspolitiken
* indsamlingspolitiken
* strategi for bogindkøb og tidskriftanskaffelser.
… med mere.

På det første møde vil jeg fremlægge udkast til en større ansøgning til det såkaldte “indsamlingsprojekt”, dvs. realiseringen af kap. 8 i Museion-planen. Skriftligt forberedelsesmateriale vil blive uddelt i slutningen af denne uge eller begyndelsen af næste.

Derefter er det meningen at seminarerne skal holdes ca. hveranden uge, alternerende med det interne forskningsseminar (som altså vil køre videre som hidtil med fremlæggelse af udkast til artikler og bog- og afhandlingskapitler).

Der er allerede nu planlagt et seminar om registreringsdatabasen og vores fælles thesaurus-problemer (Anders), et seminar om pilotindsamlingsprojektet på Bartholininstituttet (Hanne) og evt. et seminar om hjemmesiden (?).

Forslag og ideer til de følgende seminarer kan tages op løbende.

Thomas