Skip to main content
Monthly Archives

September 2003

Møde om indsamlingsstrategi 17. september 2003

By Biomedicine in museums

(dette indlæg er inspireret af Hannes oplæg til mødet, som desværre ikke ligger på bloggen endnu, men som kan fås efter henvendelse til Hanne, hj@mm.ku.dk).

Her vil jeg stille nogle spørgsmål mht. Medicinsk Museions indsamlingsstrategi:

Hvad er den grundlæggende strategi?
• skal vi bare begynde at samle et eller andet sted og se hvad der sker? Og lade den overordnede plan langsomt vokse ud af erfaringerne?
• eller skal vi lægge en overordnet plan først?

Hvis vi laver en overordnet plan (som jeg synes vi skal)?
• skal vi selv udarbejde planen i detaljer?
• eller skal vi lave en løs skitse og indbyde en række “kloge hoveder” til brain-storm?

Hvad er udgangspunktet for en indsamling?
• at identificere nogle vigtige begivenheder i efterkrigstidens historie – og samle for at dække disse (feks. vaccinationskampagner eller transplantationskirurgi)?
• at kontakte en række interesserede kontaktpersoner (dvs. kommende nye gæstekuratorer) – og bede dem at samle løs?
• at forestille sig nogle mulige fremtidige basis- eller særudstillinger (feks. “Klonerne kommer”) – og specifikt samle ind for at opbygge disse?
• at finde en “villig” samarbejdsinstitution – og samle i samarbejde med den?

Grundlogikken?
• skal vi følge et repræsentativitetsprincip (á la Nationalmuseet)?
• eller skal vi samle på særlig smukke ting (à la Kunstindustrimuseet)?
• eller ting som giver specielle oplevelser? (á la jernlungen)

Er der nogle fagområder/genstandstyper/miljøer vi simpelthen skal ha? Har vi nogle helt oplagte undladelsessynder (indsamling efter pligtprincippet)?

Er der nogle fagområder/genstandstyper/miljøer vi er specielt interesserede i? Er der noget vi brænder for (indsamling efter lystprincippet)?

Hvad for slags “ting” skal indsamles?
• materielle genstande? Instrumenter? Infrastrukturelle genstande?
• hele laboratorie- og/eller klinikmiljøer?
• billeder? – og skal vi selv affotografere miljøer?
• arkivalier? – og hvilken slags?
• interviews (audio, video)?

Hvordan får vi kontakt med “de vilde”? Skal vi:
• kontakte én af “høvdingerne” – og derefter lade ham/hende sprede budskabet via jungletelegrafen?
• sætte annoncer i alle mulige fagblade (Ugeskrift for Læger, Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, Bibliotek for Læger, Dagens Medicine)?
• sende bunkebrev (bunkemail) til alle institutter/klinikker i Københavnsområdet?
• lave en folder som vi distribuerer med internposten?
• tage på “foredragsturné”, dvs. invitere os selv til institutmøder for at tale vores sag?

Findes der nogen museer vi kan lære af?
• hvordan ser Kunstindustrimuseets indsamlingsstrategi ud? Nationalmuseets? Musikhistorisk museum? Orlogsmuseets? Science Museum’s?

Hvorfor samler vi?
• for at lave udstillinger?
• for fremtidig forskning?

Hvordan påvirkes indsamlingsstrategien af vores forestillinger om “god” og “interessant” historieskrivningen?

Hvordan vil indsamlingsstrategien påvirke fremtidens historieskrivning?

Thomas