Skip to main content
Biomedicine in museums

Sociale webmedier, videnskabs-, medicin- og teknologihistorie

By September 10, 2010No Comments

Er du interesseret i medicinhistorie og den sociale web? Selv den, som ikke taler svensk til daglig, kan få noget ud af den her session på de Teknik- och vetenskapshistoriska dagarna 2010 i Göteborg:

Sociala medier och vetenskaps- och teknikhistoria. Dags för teknik- och vetenskapshistoria 2.0?

Under de senaste 10 åren har sociala webmedier (wikis, blogs, Facebook, Twitter m.m.) revolutionerat hundratals miljoner människors sätt att använda webben. Vetenskaps- och teknologihistorisk samt STS-orienterad forskning och förmedling har däremot ännu inte förhållit sig särskilt aktivt till denna utveckling. Det är dock svårt att föreställa sig att dessa ämnen på sikt kan undgå att integrera sociala webmedier i sin praxis. I den här sessionen hade vi tänkt oss att reflektera över vilka konsekvenser sociala webmedier har för vår akademiska praxis – både idag och inom en överskådlig framtid. Vi kommer att ta utgångspunkt i våra egna erfarenheter av sociala webmedier och i en del aktuell forskning på området. I god social webmedie-anda vil vi gärna engagera konferensdeltagarna och sessionen kommer därför att organiseras som en kombination av korta inlägg och diskussion. Som förberedelse av sessionen kommer vi också att upprätta ett virtuellt rum på ett eller flera medier (Facebook? blog?) i september.

Hvis du er interesseret i at præsentere på konferencen, kontakt mig (som er sessionsansvarig): Thomas Söderqvist thss@sund.ku.dk.

Thomas Söderqvist

Author Thomas Söderqvist

More posts by Thomas Söderqvist