Skip to main content
Monthly Archives

June 2005

Collections for the Future

By Biomedicine in museums

Tim Boon på Science Museum har lige gjort opmærksom på at den brittiske Museums Association i sidste uge publicerede deres rapport Collections for the Future:

“a report aiming to restate the place of collections at the centre of what museums do and highlight the struggle museums have to support those collections … The report is the result of a wide-ranging inquiry held in 2004 gathering views on how museums might reinvigorate their collections and improve their collecting”.

Se: http://www.museumsassociation.org/ixbin/hixclient.exe?_IXSESSION_=5M7AHnJFQ2B&_IXACTION_=summary&%24with+cms_con_core_identifier+is+%229839%22=.&_IXSPFX_=full/x&_IXFPFX_=full/x&_IXMAXHITS_=1 (puha, er der ingen grænse for hvor lange website-navne kan blive?) (Linket virker ikke, man må klikke sig frem via hovedsiden)

Kriterier for valg af emner til det eksterne Museion-seminar

By Biomedicine in museums

Kære alle — nu kommer vores diskussion om hhv. det eksterne Museion-seminar og Forum-seminaret på sin første praktiske prøve. Vi har fået et forslag til et seminar om “Ernæringsteorier i Danmark i 1800-tallet” (se http://www.historie.ku.dk/mad, klik på “Ernæringsteorier”). Det er på mange måder et udmærket medicinhistorisk forskningsprojekt (og den pågældende forsker er god nok), men det ligger tidsmæssigt uden for vores satsningsområde, og teoretisk/metodisk ser det heller ikke ud til at være meget nyt i det. Det er selvfølgelig altid sjovt at diskutere, men tiden er knap, vi har mange potentielle eksterne gæster i pipe-linen, og jeg mener at vi må være indstillet på at vælge med rimeligt hård hånd. Jeg er derfor tilbøjelig til at sige nej tak til tilbuddet (med stor beklagelse), men der kan findes gode grunde til at sige ja alligevel (dvs. Sørens argument om at det eksterne Museion-seminar kan opretholde en del af Forum-funktionen). Hvad mener I andre?

Værdigrundlag for Medicinsk Museion

By Biomedicine in museums

Kære alle, her er Morten Bülows forslag til værdigrundlag herinde. Oplægget består af tre sider:

1) en kort version, der er tænkt at kunne lægges på hjemmesiden (side 1).
2) et lidt mere omfattende argumentation om, hvorfor Medicinsk Museion overhovedet har behov for et værdigrundlag (side 2).
3) en forklaring af, hvad et værdigrundlag er (side 3).

Her følger alle tre sider. Hele oplægget vil blive taget op på et Museion-seminar, fx. i august, når alle er tilbage fra ferie:

Side 1: (forestiller mig umiddelbart efter/under ”Idé og Vision” på hjemmesiden): Medicinsk Museions værdigrundlag

• Vi vil være med fremme og førende både nationalt og internationalt inden for de aspekter af sundhedsområdet og medicinhistorien, vi beskæftiger os med, inklusiv forskning, udstillinger og samlinger. Vi er ambitiøse.

• Vi vil være et hus for refleksion i alle former, for forskning, debat og forståelse. Vi vil forstå og formidle de fundamentale spørgsmål, der er blevet stillet til menneskets grundvilkår, og spørgsmålenes og forskningens historiske og kulturelle rammer, udvikling og konsekvenser. Vi vil være undersøgende, debatterende og tankevækkende. Vi er vores samfundsmæssige ansvar bevidst.

• Vi vil sætte vores emner og viden ind i en kulturhistorisk ramme. Vi vil arbejde ud fra et bredt kulturhistorisk perspektiv, hvor foranderlighed og historicitet er nøgleord. Vi vil reflektere over gensidighed og sammenhænge mellem individer og samfund, patienter og læger, videnskab og kultur. Vi er kulturhistorikere.

• Det er en værdi for os at være åbne over for at gå nye veje, se sager fra flere sider og at tage grundovervejelser op. Vi vil ikke lade os begrænse eller låse fast af antagelser, traditioner, snæver faglighed, bestemte tilgange eller emner, målgrupper eller teorier. Vi vil vise og skabe nye sammenhænge, sætte tingene i perspektiv og bidrage med historie og viden om emner og forhold, som ingen andre laver historie over. Vi vil udvikle nye metoder og finde nye tilgange til problemstillinger. Vi er nysgerrige, nyskabende og åbne for nye ting. Hvorfor begrænse sig?

• Det er en værdi for os, at der er et godt arbejdsmiljø. Vi vil søge et højt kommunikationsniveau på tværs af hierarkier og arbejdsfunktioner. Vi vil respektere hinanden fagligt og personligt, være åbne, diskussionsvillige og ansvarsfulde. Vi vil være engagerede, arbejde efter et fælles mål og se arbejdspladsen som en helhed, vi selv er en del af. Vi er en god arbejdsplads.

Ny bog: Michael G. Sargent, Biomedicine and the Human Condition: Challenges, Risks and Rewards

By Biomedicine in museums

Michael Sargent, Biomedicine and the Human Condition: Challenges, Risks and Rewards er lige udkommet på Cambridge University Press. Ifølge forlagets egen omtale, uddrag af anmeldelser og indholdsfortegnelse er det tale om et godt og velskrevet overblik over biomedicinens udvikling og status (dvs. en slags “popular understanding of biomedicine”-bog) Read More

UMAC's (University Museums And Collections) konference i Uppsala 25.sept – 1.okt

By Biomedicine in museums

Notér UMAC’s (University Museums And Collections) møde i Uppsala 25. sept – 1. okt (http://www-conference.slu.se/umac2005/index.html). Ideen bag mødet er at

“University museums provide windows for the public on the role of universities and on the importance of scientific research. We can play an important role in the communication of science and public awareness of research. University museums are actually at a great advantage due to their immediate access to state of the art technology and knowledge in fields such as IT, pedagogy and museum studies. The crucial point is how to communicate our purpose and indispensability. … The conference of 2005 aims to brightly illuminate existing examples of how this can be done!”.

Programmet er ret ufokuseret og rejser ikke nogle specifikke spørgsmål. Men det handler selvfølgelig om vores grundlæggende situation som universitetsmuseion. Tillæg 15. juli: jeg har sendt ind nedenstående abstract:
Tillæg 11. august: her er det foreløbige program

Indsamling og bevaring af kilder til den medicinske genetiks historie

By Biomedicine in museums

Peter Harper (Cardiff University) har lige sendt følgende udkast til ansøgning (til Wellcome Trust) til et indsamlingsprojekt vedr. ressourcer (arkivalier, fotos, interviews mm.) til den medicinske genetiks historie. Det er en meget seriøs ansøgning som jeg mener kunne være interessant for vores eget indsamlingsarbejde. Peter Harper vil gerne at vi indgår i et mere omfattende internationalt netværk omkring projektet. Read More