Skip to main content
Monthly Archives

July 2005

Nyt initiativ: DK-UK postgraduate forum on bio-studies

By Biomedicine in museums

En gruppe phd-studerende fra Danmark og UK (især i tilknytning til BIOS ved London School of Economics BIOS og til GRASPH, dvs. forskerskolen for folkesundhedsvidenskab ved KU, har taget initiativ til et DK-UK postgraduate forum on bio-studies, der har til formål at “further mutual understanding of the national, cross-national and cross-cultural dimensions of the field of bioscience, biotechnology, biomedicine and society, by enhancing understanding of how these themes emerge and take on different shapes in different localities”: Read More

Udstillinger og det globale demokratis muligheder

By Biomedicine in museums

Gustav Holmberg kommenterer mit tidligere indlæg om oplevelsesøkonomi her på bloggen. Han skelner (ikke udtømmende) mellem fem slags formål med samlinger og udstillinger (her omformuleret i mine egne ord):

1) samlinger er en knude i et globalt teknovidenskabeligt netværk (á la Latour, Callon og Law).
2) udstillinger er et retorisk (identitetspolitisk) verktøj for social konstruktion af centrale politiske størrelser, fx. nation eller profession.
3) udstillinger har et didaktisk formål.
4) udstillinger har et oplevelsesøkonomisk formål.
5) (samlinger?) og udstillinger er et sted for kritisk reflektion over samfundsmæssige magtstrukturer.

Det sidste punkt er det vigtigste, mener Gustav, fordi det handler om demokratiets muligheder.

Det er jeg helt enig i. Men Read More

Workshop om artefakter og globalisering, Washington, 6.-8. november 2005

By Biomedicine in museums

Det næste møde i serien “Artefacts” afholdes i Washington, 6.- 8. november, 2005. “Artefact”-møderne er beregnet for videnskabs-, teknologi- og medicinhistorikere, der

in one way or another use objects in their historical arguments […] and to promote discussion on the roles that objects play in exhibits dealing with the history of science and technology.

Årets møde er på temaet “technology and globalization”. Her følger hele meddelsen (og et abstract): Read More

Er genchippen en del af "oplevelsesøkonomien"?

By Biomedicine in museums

Hvordan skal man forholde sig til begreber som “oplevelsesøkonomi”, “oplevelsessamfund”, “oplevelsesturisme” mm.? Det griber nemlig om sig. Og det er ikke uden konsekvenser for Medicinsk Museions profil, især på udstillingsområdet. For nu at stille sagen lidt på spidsen — kan genchippen tilgodese “vores behov for oplevelser” — som en professor på RUC mener at det nye “oplevelsessamfund” handler om? Read More