Skip to main content
Monthly Archives

November 2015

The earliest memories — the act is lost in oblivion, but the metaphor remains

By Autobiography, in English No Comments

One of the earliest memories from my childhood in Stockholm is not about things I did or the outer world I encountered, but about a metaphorical image I associate with my evening prayer — “Gud som haver barnen kär” (God, who holds the children dear]):

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
den Gud älskar, lyckan får.

[God who holds the children dear,
care for me who is so small.
Wherever I go in the world,
my happiness lies in the hand of God.
Happiness comes, happiness goes
those whom God loves will be happy.]

Every word of this very popular Swedish childrens prayer is forever imprinted in my mind; probably because I seem to have said it every evening, from early childhood up to the age of nine, and maybe even later (“Thomas and I alone at home. He went to bed reasonably early and we read God Who Holds the Children Dear”, wrote my grandfather in his diary in March 1956).

But I don’t have any memories whatsoever of saying the prayer. I don’t remember actually saying the words, or the social situation, or the time and place.

What I do remember, however, when I repeat these words today, is the image that went through my mind 60-65 years ago when I said the prayer.

Not our iron - but it could have been.

Not our iron – but it could have been.

When I say the penultimate line “Lyckan kommer, lyckan går” (Happiness comes, happiness goes) today, I still remember having the inner image of an iron moving forth and back on an ironing board: Iron comes, iron goes.

Ironing

(an anonymous German woman)

I probably didn’t understand what the word ‘lycka’ (happiness) meant. But ‘coming’ and ‘going’ were both familiar words; and ironing was an everyday household chore (for the women in our family) in the early 1950s, and was an easily available and appropriate metaphor for how something could ‘come’ and ‘go’.

I guess children often use physical metaphors when trying to conceptualise abstract concepts, when having books read to them, or hearing songs or prayers. But what interests me in this case is the memory aspects — namely, that it is the metaphorical image evoked by saying the prayer that has remained in my mind until this very day, whereas the memory of the actual, situated everynight act of praying seems to be lost in time.

Originally posted on Facebook on 30 November 2015, this post generated comments from Inge-Bert Täljedal, Kenneth Caneva and Signe Hegelund:

Read More

Vetenskapshistoria som skönlitteratur

By Autobiography, in Swedish No Comments

Jag läste idéhistoria och vetenskapsteori i Umeå 1971-1973 och började fundera över att skriva min avhandling om ekologins historia redan våren 1973, när min äldsta dotter föddes och planerade att flytta från sta’n. Men dröjde länge innan jag började uppfatta mig själv som vetenskapshistoriker. Under flera år var min identitet snarare vetenskapsteoretiker. Det var först omkring 1981 jag började inse att mitt ekologihistoriska forskningsprojekt, som då hade formell status som PhD-avhandling i vetenskapsteori, kunde ses som bidrag till en bredare vetenskapshistorisk tradition. Jag började läsa en del vetenskapshistoriska böcker och skrev sedan i dagboken (12. juli 1981):

“Att läsa vetenskapshistoria är inte intellektuellt krävande, men ger stimulans för intellektet. De vetenskapshistoriska skildringarna är lättlästa, en slags skönlitteratur, som likt politiska biografier stimulerar associationer och tänkande över vetenskapen och rationaliteten, samtidigt som de är spännande som detektivromaner och estetiska som god skönlitteratur.”

När jag sedan under de följande åren 1982-1986 började frottera mig med svenska vetenskapshistoriker, bland annat på nordiska konferenser i idé- och vetenskapshistoria, så försummade jag sannolikt inte att dela med mig av min uppfattning. Det bidrog nog till att ge mig ett rykte i dessa kretsar som en smula arrogant.

(Ursprungligen publicerad på Facebook den 10 november 2015 gav detta, här lätt reviderade inlägg, upphov till ett par kommentarer:) Read More

Dreaming about Jacques Ellul

By Autobiography, in English No Comments

From my diary, Wednesday 22 July, 1981:

“It’s early morning. I’m about to wake up, when I feel someone is standing by, or hanging above, the bed. I cannot see the face or shape. Then he (or she) is dissolved in a kind of weak explosion and disappears to the sound of a very loud voice screaming: ‘Jacques Ellul, Jacques Ellul’. I’m very upset.”

Says the Wikipedia article on Ellul:

“Jacques Ellul was a French philosopher, law professor, sociologist, lay theologian, and Christian anarchist. Ellul was a longtime Professor of History and the Sociology of Institutions on the Faculty of Law and Economic Sciences at the University of Bordeaux. A prolific writer, he authored 58 books and more than a thousand articles over his lifetime, many of which discussed propaganda, the impact of technology on society, and the interaction between religion and politics. The dominant theme of his work proved to be the threat to human freedom and religion created by modern technology. Among his most influential books are The Technological Society and Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes.”

Considered by many a philosopher, Ellul was by training a sociologist who approached the question of technology and human action from a dialectical viewpoint. His constant concern was the emergence of a technological tyranny over humanity. As a philosopher and theologian, he further explored the religiosity of the technological society.

Also published on Facebook 3 November 2015), this post elicited the following conversation with  Anders Dræby (in Danish):

Thomas Söderqvist: Anders Dræby: du som er psykoanalytisk interesseret, har du nogen kommentar til min post om Jacques Ellul igår?

Anders Dræby: Nu ved jeg ikke, hvilken betydning Jacques Ellul har for dig. Men der er jo noget særligt knyttet til selve opvågningsøjeblikket, som også Ludwig Binwanger har skrevet om, der hvor man bevæger sig fra den ene eksistensdimension til den anden. Ifølge Binswanger vågner man i selv samme øjeblik som man går fra at være givet af drømmens univers til selv at blive handlende. Kunne være at Jacques Ellul har noget med handling/handlingslammelse at gøre, som har relation til dit øvrige liv på det tidspunkt?”

Thomas Söderqvist: Intressant!! Oops, ja, jeg var snøret ind i et komplekst net af netop handling og handlingslammelse på det tidspunkt!

Thomas Söderqvist: Anders, I had been interested in Jacques Ellul for a year or so, and had read two of his articles the night before. I thought Ellul was maybe a way of synthesizing Marx and Weber.

Thomas Söderqvist: And he is interesting. As the Wikipedia article says, “Considered by many a philosopher, Ellul was by training a sociologist who approached the question of technology and human action from a dialectical viewpoint. His constant concern was the emergence of a technological tyranny over humanity. As a philosopher and theologian, he further explored the religiosity of the technological society.”

Anders Dræby: det teknologiske tyrranni, det er jo også i sig selv en slags lammelse, det er vel ikke så underligt, hvis det har sat nogle frustrationer i gang. For at lave en sammenligning. Da jeg var barn så jeg kong Salomons miner, hvor en gruppe mennesker bliver spærret inde i disse miner, og det havde jeg mareridt om i lang tid. En oplevelse af indespærrethed, der satte sig i mine drømme.

Thomas Söderqvist: Jeg sad fast i en intellektuel saks: på den ene side følte jeg at jeg havde gennemskuet intelligentsians mediebaserede vej mot samfundshegemoni, på den anden side var /(og er jeg stadigvæk) en del af samme elite.

Anders Dræby: åhh, det giver jo god mening. Så derfor måtte Jacques Ellul opløse sig til stor frustration.

Thomas Söderqvist: Tak for de gode synspunkter. Hvor i Binswangers forfatterskab kan jeg finde det der om opvågningsøjeblikket?

Anders Dræby: Traum und Existenz.

Thomas Söderqvist: 1000 sider? Har du mon en mere præcis side- (eller i hvert fald kapitel-)henvisning?

Anders Dræby: det er en artikel og ikke en lang tekst. den findes også oversat til engelsk med forord af Michel Foucault.

Thomas Söderqvist: Tak! Much appreciated!

Anders Dræby: Den tyske artikel er i Ludwig Binswanger (1994). Ausgewählte Werke, band 3, Assanger Verlag.

Thomas Söderqvist: Fint, det burde KB kunne klare! Endnu en gang tak for din kommentar – det lyder spot-on.

Anders Dræby: men værd at have Foucaults forord med