Skip to main content
Autobiographyin English

Yet another argument for memoir writing

By June 16, 2020February 2nd, 2021No Comments

Yet another argument for memoir writing:

For what is a man advantaged, if he gain the whole world, and lose himself, or be cast away? (Luke 9:25)

Published on Facebook 16 June 2020 (translated from Swedish). Comments (in Danish and Swedish):

Carsten Sestoft Du mener ikke, at man kan miste sig selv ved at skrive sine memoirer? Sæt nu, man opdager, at alt var anderledes end man troede … og meget værre.

Thomas Söderqvist Carsten:  Jo, men så blir man forhåbentlig klogere på sig selv — og vinder dermed sig selv. Jeg opfatter enhver form for selvindsigt, selv den som gør meget ondt, som en gevinst. Mennesker som ikke lyver for sig selv, som ikke skaber myter om sig selv, et efter min mening ufarlige for andre.

Carsten Sestoft Det kan du have ret i – man mister et selv, som man har opdaget er falsk og vinder et sandere. Men hvis man nu foretrak det falske?

Thomas Söderqvist Carsten: Det har jeg fuld forståelse for! Selv har jeg oplevet og gjort ting i livet som jeg helst vil undgå at bore for meget i fordi det blotlægger ubehagelige sandheder om mig selv. Men jeg ved at til syvende og sidst får jeg nok mest fred i mit indre om jag gransker mine begrundelser for at foretrække det falske selvbillede. Det betyder jo ikke nødvendigvis at jeg skal være 100% ærlig overfor andre, kun at jeg stiller kravet at være ærlig mod mig selv.

Jonas Persson: Hur många argument för memoarskrivande behöver du? Borde det inte räcka med ett?

Thomas Söderqvist Jonas: För mig personligen räcker det med ett — att det är personligt tillfredsställande (kul, roligt, spännande, tillfredställer min nyfikenhet etc). Men det förhindrar mig inte i att fundera över hur man kan argumentera för det på andra sätt. Menar du att det bara finns ett argument för att forska i fysikdidaktik (och i så fall vilket)?

Jonas Persson Jag menar inte att det bara finns ett, utan det borde räcka med ett för att du skall göra det. Om du behöver flera, vad säger det?

Thomas Söderqvist Men Jonas, jag skriver ju att för mig personligen räcker det med ett (“att det är personligt tillfredsställande (kul, roligt, spännande, tillfredställer min nyfikenhet etc)”). Så personligen behöver jag inte fler. Men jag tycker det är intressant att explorera andra möjliga motiv/syften/argument. Vintern 2019 publicerade jag en lista med 40 olika argument för (syften med) att skriva självbiografi/memoarer här på FB

Thomas Söderqvist Men det är ändå riktigt att det kan ligga dolda motiv bakom — och att motivet att det är personligt tillfredställande är ett falskt motiv, jfr diskussionen med Carsten van. Så din fråga är mycket berättigad.

Jonas Persson Hur kan personlig tillfredsställelse vara ett falskt motiv? Du ökar din lycka, förhoppningsvis utan att minska någon annans.

Thomas Söderqvist Ordet ‘falskt’ är nog inte så välvalt av mig — jag menade ‘falskt’ i betydelsen att det kanske inte är helt riktigt att det är mitt enda motiv/argument/syfte, men att det kanske är andra motiv/argument/syften som driver mig mer än den personliga tillfredsställelsen?

Thomas Söderqvist Men nu får du svara på min fråga, Jonas: Vilket (vilka) argument har du för att syssla med fysikdidaktik?

Jonas Persson Hmm. Jag drivs av en lust att veta och med det en lust att få andra att själva vilja veta mer.. därför fysik och fysikdidaktik. Fast jag vet inte om jag kan ses som en fysikdidaktiker. När jag doktorerade så kunde de inte klassificera mig ordentligt, för experimentalisterna var jag teoretiker och för teoretikerna experimentalist.. Kanske är så fortfarande, men nu med fysiker och fysikdidaktiker..

Jonas Persson Jämför med The Privilege of Being a Physicist: Weisskopf, Victor och The joy of insight av samma författare.

Thomas Söderqvist Så hade jag det i 25 år medan jag arbetade med biologi/medicinhistoria på RUC: historikerna tyckte jag var ‘biolog’ och biologerna menade (enligt mig med rätta) att jag var ‘historiker’.

Thomas Söderqvist The joy of insight är bra!

Jonas Persson Jag träffade Viki i början av 90-talet i förbindelse med ett experiment om Bohr-Weisskopf effekten. Bara ett kort möte.

Thomas Söderqvist Enligt Wikipedia-artikeln om Weiskopf var han just precis en sådan fysiklärare som Bo Thidé brukar plädera för: “At MIT he … taught his students to think like physicists, not just to learn physics” (https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Weisskopf).

Jonas Persson Mitt mål också.

Jerry Segerholm Där är ett pris för allt.

Thomas Söderqvist

Author Thomas Söderqvist

More posts by Thomas Söderqvist

Leave a Reply