Skip to main content
Biomedicine in museums

Kriterier for valg af emner til det eksterne Museion-seminar

Kære alle — nu kommer vores diskussion om hhv. det eksterne Museion-seminar og Forum-seminaret på sin første praktiske prøve. Vi har fået et forslag til et seminar om “Ernæringsteorier i Danmark i 1800-tallet” (se http://www.historie.ku.dk/mad, klik på “Ernæringsteorier”). Det er på mange måder et udmærket medicinhistorisk forskningsprojekt (og den pågældende forsker er god nok), men det ligger tidsmæssigt uden for vores satsningsområde, og teoretisk/metodisk ser det heller ikke ud til at være meget nyt i det. Det er selvfølgelig altid sjovt at diskutere, men tiden er knap, vi har mange potentielle eksterne gæster i pipe-linen, og jeg mener at vi må være indstillet på at vælge med rimeligt hård hånd. Jeg er derfor tilbøjelig til at sige nej tak til tilbuddet (med stor beklagelse), men der kan findes gode grunde til at sige ja alligevel (dvs. Sørens argument om at det eksterne Museion-seminar kan opretholde en del af Forum-funktionen). Hvad mener I andre?

Thomas Söderqvist

Author Thomas Söderqvist

More posts by Thomas Söderqvist