Skip to main content
Biomedicine in museums

Planlægning af konference om biomedicin, materialitet, kunst og design

Der er gang i planlægningen af en konference med arbejdstiteln “Biomedicin, materialitet, kunst og design” i 2007. Konferencen vil køre inden for rammerne af KU’s satsningområde BioCampus. Der vil blive holdt et første planlægningsmøde onsdag den 10. august kl. 14 herinde med Camilla M., Hanne J., Jan-Eric Olsén, Bodil Busk Laursen (Kunstindustrimuseet), Carl-Henrik Brogren (BioCampus) og mig selv. Det vil være et brainstormmøde, hvor vi vil finde ud af, om det er realistiskt og hvilke de faglige rammer i givet fald skal være. Hvis vi beslutter os for at gå videre med sagen vil BioCampus finansiere en væsentlig del af foretagendet.

Dagsorden til mødet den 10. august

Konference om biomedicin, materialitet, kunst og design
brainstormmøde onsdag den 10. august 2005, kl. 14

1) præsentation rundt bordet

2) baggrund – hvorfor det er en god idé: (Thomas)
– formålet med konferensen – at opsamle interessen for biomedicinens materialitet og æstetik
– hellere design end kunst
– kunst bliver for snobbet, for esoterisk, for lidt materialitet
– biomedicin handler om design – af forsøgsdyr, af instrumenter, af kroppe, af artificielle kropsdele etc.
– design har to grænsefalder – ingenjørsdesign på den ene side, kunst på den anden
– grænsefladen eksperimentel design, instrumentdesign, formgivning, kropsdesign (extreme makeover), body work
– dvs. tema: biomedicin, materialitet, design og kunst

3) parternes interesse i sagen
– Medicinsk Museion (Thomas, Camilla, Frank)
– vi har et forskningsprojekt om repræsentationer af biomedicin
– vi har 100-årsjubileum i 2007
– vi er ved at planlægge en bog om “smukke genstande” (Frank)
– dvs. den her konference ville kunne samspille med udgivelsen af bogen
– Kunstindustrimuseet (Bodil)
– BioCampus (Carl-Henrik)
– Hanne, Jan-Eric

4) ambitionsniveau
– internationalt forskningsseminar + regional offentlig konference

5) størrelse
– fx. 2 dage til forskningsseminar, 1-2 dage til semi-offentlig konference
– ca. 30 personer til forskningsseminar (vi betaler det hele)
– maks 90 personer til semi-offentlig konference (de skal betale rigtigt meget for at være med og høre/se nogle big shots = den måde vi får virksomhedssponsorerring??

6) outreach / annoncering
– hvor tidligt skal vi annoncere? Hvorhen? Til hvilken “målgruppe”?

7) tidspunkt?
– maj 2007?

8) økonomi
– Biocampus kan give 60.000?
– Medicinsk Museion kan give 100.000
– fonde?
– sponsorer – medicinalindustrien (designede piller?); Medicoindustrien – designede instrumenter

9) organisation
– programkomittee
– faglig sekretær som tager alle kontakter (postdoc og/eller studerende?)

Thomas Söderqvist

Author Thomas Söderqvist

More posts by Thomas Söderqvist