Skip to main content
Biomedicine in museums

Litteratur om samlere, samlingen og den museale genstand

By January 5, 2005No Comments

Hvad findes det af litteratur om samlinger og indsamling, som vil være god at læse i forbindelse med vores projekt? Her er litteraturlisten til et kursus som Camilla underviser på sammen med Britta Tøndborg i forårssemestret 2005; tirsdage kl. 9.30-12.30 på Den kgl. Afstøbningssamling, Toldbodgade 40 (arr.: Institut for Etnologi/ Institut for Kunsthistorie)

Samlere, samlingen og den museale genstand

1.2.2005.
Samlingspsykologier. Private og offentlige samlinger. (Britta)

Akin, Marjorie. ”Passionate Possession: The Formation of Private Collections”, i: Kingery, David: Learning from Things. Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1996. s. 102-128. ISBN: 1:56098-607-7. [27 af 262 sider] 36 normalsider.

Pearce, Susan M.: “The Urge to Collect”, i: Pearce, S. (red.): Interpreting Objects and Collections, Routledge, 1994, s. 157-159. ISBN: 0-415-11289. [3 af 343 sider] 4 normalsider.

Rogan, Bjarne: “Et møtested for makulin lidenskap og feminin estetikk”, i Dugnad, vol. 22:3, 1996, s. 23-43. ISSN: 0332-5784 [20 af 320 sider] 27 normalsider.

Baudrillard, Jean: “The System of Collecting”, i: Elsner, John; Cardinal. Roger (red.): The Cultures of Collecting, Reaktion Books (1994) 1997, s. 7-24. ISBN 0-948462-51-5. [18 af 312 sider] 24 normalsider.

I alt: 91 normalsider

8.2.2005.
Repræsentation. 1700-tallets samlinger og det etnografiske dilemma. (Camilla)

Malling, Gerd: ”Ålholm-grevernes samlinger”, i: Fortid og Nutid, nr. 2, 2002. s. 83-102. ISSN: 0106-4797. [19 af 320 sider] 25 normalsider.

Michel, Foucault: ”Foreword to the English edition” + ”Preface”, i: Foucault, Michel: The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences. Vintage Books (1966) 1994, s. IX-XXIV. ISBN: 0-679-75335-4. [16 af 387 sider] 21 normalsider.

Svendsen, Christian.: ”Om Foucault (1926-1984) og Ordene og Tingene”, i: Foucault, Michel: Ordene og tingene. En arkæologisk undersøgelse af videnskaberne om mennesket. Samlerens Bogklub (1966) 1999, s. 9-15. ISBN: 87-00-65617-8. [7 af 484 sider] 9 normalsider.

Michel, Foucault: ”Chapter 5. Classifying“. i: The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences. Routledge, (1974) 1997, s. 125-165. ISBN 0-415-04019-1. [40 af 387 sider] 54 normalsider.

Kirschenblatt-Gimblett, Barbara: “Objects of Ethnography”, i: Karp, Ivan; Lavine, Steven D. (red.): Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display. Smithsonian Institution Press 1991, s. 386-443. ISBN: 1-56098-021-4. [58 af 468 sider] 77 normalsider.

I alt: 186 normalsider.

15.2.2005.
VINTERFERIE

22.2.2005
Historiens betydning og fortællingens kraft. (Camilla)

Jensen, Jørgen: ”Chr. Jürgensen Thomsen og treperiodesystemet”, i: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1988, s. 11-18 ISSN: 0084-585x. [8 af 227 sider], 11 normalsider.

Olsen, Bjørnar; Svestad, Asgeir: ”Creating Prehistory. Archaeology Museums and the Discourse of Modernism”, I: Nordisk Museologi, nr. 1, 1994, s. 3-20. ISSN 1103-8152. [18 af 238 sider] 24 normalsider.

Walsch, Kevin: ”The Idea of Modernity”, i: The Representation of the Past. Routledge 1992, s.7-38. ISBN: 0-415-05026-x. [36 af 204 sider] 48 normalsider.

Mordhorst, Mads: “Kildernes magi”, i: Fortid og Nutid, nr.2, 2001, s.110-133. ISSN: 0106-4797. [24 af 320 sider] 32 normalsider.

I alt: 115 normalsider.

1.3.2005.
Oprindelsens betydning. (Britta)

Video: BBC produktion “The Benin Bronzes” 50 min.

Araeen, Rasheed. ”The Art of Benevolent Racism”. Third Text: Critical Perspectives on Contemporary Art & Culture. No. 51, Summer 2000. s. 57-64. ISBN: 0952-8822 [ 8 sider ud af 120] 11 normalside.

Sherman, Daniel J. ”Quatremère/Benjamin/Marx: Art Museums, Aura, and Commodity Fetishism”. I. Museum Culture. Histories, Discourses, Spectacles. Sherman and Rogoff (eds.)1994, s. 123-143. ISBN: 0-415-09274-4 [ 21 sider ud af 321 ] 28 normalsider.

Cases – avisartikler (uddeles i fotokopi):
Benin Bronzes. 1 avisartikel, 1 normalside
”Balladen om den flåede eskimo” 4 avisartikler, i alt 3 sider , 4 normalsider
”The fate of the Parthenon Sculptures in Athens”. Art Newspaper. 10 sider. 13 normalsider.

I alt: 57 normalsider.

8.3.2005.
”The Other” – Fremmedbilleder og selvidentitet. (Britta)

Pearce, Susan M.: On Collecting: An Investigation into Collecting in the European Tradition. Chapter 18: ”Collecting the other, within and without”. S. 308-326. (1995) 2002. 3. Oplag. ISBN: 0–415-07561-0. [ 19 sider ud af 440 ] 25 normalsider.

Pearce, Susan M.: On Collecting: An Investigation into Collecting in the European Tradition. Chapter 19: ”The other beyond and before”. S. 327-351. (1995) 2002. 3.Oplag. ISBN: 0–415-07561-0 [25 sider ud af 440 ] 33 normalsider.
(Mangler de sidste 4 sider pga. ophavsretsregler)

Fihl, Esther: ”Samlingen. At forfølge tingenes biografi” i: Hastrup, Kirsten (red.): Ind i verden: en grundbog i antroprologisk metode. Hans Reitzel 2003, s. 185-205, ISBN 87-412-2425-6 [21 af 430 sider]. 28 normalsider.

I alt: 86 normalsider

15.3.2005.
Hybridernes fald. Om fortolkningen af naturen i forhold til kunsten gennem museumshistorien. (Camilla)

Mordhorst, Camilla. ”Medical Use and Material Matters”, i: Ethnologia Scandinavica, nr. 33, 2003, s. 84-98. ISSN: 0348-9698 [15 af 206 sider] 20 normalsider

Thorsen, Liv Emma: ”Sjøkua og flodhesten – udstoppede dyr som kulturhistoriske bilder”, i: Amundsen, A.B., Rogan B.; Stang, M.C.: Museer i fortid og nåtid.Novus Forlag 2003, s. 300-316. ISBN 82-7099-374-3. [17 af 383 sider] 23 normalsider.

Daston, Lorraine; Park; Katharine: Wonders and the Order of Nature. New York, Zone Books 2001, s. 255-301. ISBN 0-942299-91-4 [47 af 511 sider] 63 normalsider.

I alt 106 normalsider.

22.3.2005
PÅSKEFERIE

29.3.2005.
Original og kopi. Den kgl. Afstøbningssamling som eksempel. (Britta)

Berner, Marie-Louise. ”Den kongelige Afstøbningssamlings historie”, i: Kunst og Museum 15,1,1980. s.13-58. ISSN: 0454-6520 [46 sider ud af 80] 61,25 normalsider.

Wivel, Mikael. ”Spøgelser”. CRAS Tidsskrift for kunst og kultur. 50. årgang, 1987, s. 44-49. ISBN: nej [ 6 sider ud af 112 ] 8 normalsider.

Zahle, Jan. ”Opstillingen af Afstøbningssamlingen”. Kunstmuseets Årsskrift 1991, s. 5-15. ISBN 87-7551-070-7 [11 sider ud af 155] 14,5 normalside.

Vesterbæk Mortensen, Mette. ”Genstandens autenticitet – udstilling af originaler og kopier”, i: Nord Nytt. Nordisk Tidsskrift for Etnologi og Folkloristikk. ”Autenticitet”. Nr. 84, juni 2002, s. 65-81. ISBN: 87-87824-38-8 [18 sider ud af 144 ] 24 normalsider.

Nielsen, Arno Victor: Metafysiske ting. Om originaler og kopier i filosofisk belysning. I: Tidsskriftet Antropologi, nr. 21/22, 1990, s. 9-20. ISBN: 87-87824-38-8 [10 sider ud af 144] 13,25 normalsider.

I alt: 121 normalsider.

5.4.2005.
Encyklopædi. Forestillinger om universelle samlinger. (Camilla)

Hooper-Greenhill, Eilean: Museums and the Shaping of Knowledge. London & New York: Routledge 1992, s. 105-132 ISBN 0-415-07031-X [28 af 232 sider] 37 normalsider

Leipniz, G. W.: ”En mærkelig idé om en ny form for udstilling – eller snarere et videnskabeligt akademi”, i: Den jyske historiker, nr. 64, s. 45-52. ISSN 0109-9280 [8 ud af 615 sider] 11 normalsider.

Sörlin, Sverker: ”Offer for en samler”, i: Den jyske historiker, nr. 64, s. 53-76. ISSN 0109-9280 [24 ud af 615 sider] 32 normalsider.

Bencard, Mogens: ”Museerne og verdensordenen. Kunstkammerets opståen og grundidé”, i: Nordisk Museologi, nr. 1, 1993, s. 3-16. ISSN: 1103-8152. [14 af 80 sider] 19 normalsider.

I alt 99 normalsider

12.4.2005.
Kunst og kontekst. Kunsten på Kunstkammer. (Britta)

Bredekamp, Horst: “The Historical Chain”, i: The Lure of Antiquity and the Cult of the Machine. Markus Wiener Publishers (1993) 1995, s. 11-36. ISBN: 1-55876-094-6. [26 af 140 sider] 35 normalsider.

Distelberger, Rudolf: “The Habsburg Collections in Vienna during the Seventeenth Century”, i: Impey, Oliver; MacGregor, Athur (red.): The Origins of Museums. Clarendon Press (1985) 1987, s.51-61. ISBN: 0-19-952108-5. [ 10 af 387 sider] 15 normalsider.

Gundestrup, Bente: “From the Royal Kunstkammer to the Modern Museums of Copenhagen”, i: Impey, Oliver; MacGregor, Athur (red.): The Origins of Museums. Clarendon Press (1996) 1997, s. 128-135. ISBN: 0-19-952108-5. [8 af 387 sider] 11 normalsider.

Tøndborg, Britta: “From specimens, curiosities and illustrations to representatives of the history of art: investigating the role of painting in the display context of the eighteenth century Copenhagen Kunstkammer”, I: Nordisk Museologi, 2005. Upubliceret. 19 sider, 27 normalsider.

I alt: 88 normalsider.

19.4.2005.
Den kuriøse genstand. 1600-tallets forskningsobjekt og nutidens problematikker. (Camilla)

Mordhorst, Camilla: ”Systematikken i Museum Wormianum”, i: Fortid og Nutid, nr. 3, 2002, s. 204-218. ISSN: 0106-4797. [15 af 320 sider] 20 normalsider.

Laurencich-Minelli, Laura:” Museography and Ethnographical Collections in Bologna during the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, i: Impey, Oliver; MacGregor, Athur (red.): The Origins of Museums. Clarendon Press (1985) 1987, s.17-23. ISBN: 0-19-952108-5. [7 af 387 sider] 9 normalsider.

Whitaker, Katie: ”The Culture of Curiostiy”, i: Jardine, N.; Secord, J.A.; Spary, E.C. (red.): Cultures of Natural History. Cambridge University Press 1996, s. 75-90 + s. 465-467. ISBN 0521-558948. [17 af 487] 23 normalsider.

The Museum of Jurassic Technology (2 tekster):

Crane, Susan A. ”Curious Cabinets and Imaginary Museums”. I: Museums and Memory. (ed. Susan A. Crane) s. 60-80 + noter s. 227-231. ISBN: 0-8047-3565-4 [21 sider ud af 268] 28 normalsider.

Åhlvik, Clara. ”Det ser ut som ett museum”, s. 89-94. Nordisk Museologi, 1998, no. 1. ISSN: 1103-8152 [ 6 sider ud af 128] 8 normalsider.

I alt: 88 normalsider.

26.4.2005.
Institutionel konstruktion og dekonstruktion. (Britta)

Duncan, Carol and Alan Wallach. “The Universal Survey Museum”, i: Art History, vol.3, no. 4. December 1980, s. 448-469. ISSN: 0141-6790 [22 af 469 sider] 29 normalsider. (Med på efterårets litt. liste)

Duncan, Carol: “Kap. 2. From the princely gallery to the public art museum: The Louvre Museum and the National Gallery, London”, i: Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums. (1995), s. 21-47 + noter. ISBN: 0-415-07012-0 [ 34 af 188 sider] 45 normalsider.

Pomian, Krzyztof: ”Museums, Paintings and History”, i: Nordisk Museologi, nr. 2, 1993, s. 61-72. ISSN: 1103-8152 [12 af 112 sider] 16 normalsider. (Med på efterårets litt. liste)

Putnam, James. ”Open the box”, i: Putnam, James. Art and Artefact: The Museum as Medium. Thames and Hudson, 2001. s. 8-33. ISBN: 0-500-23790-5 [26 af 208 sider] 35 normalsider.

Waterfield, Giles: “Picture Hanging and Gallery Decoration”, I: Waterfield, Giles (ed.). Palaces of Art: Art Galleries in Britain 1790-1990. Dulwich Picture Gallery, 1991. s. 48-65. ISBN: 0-9501564-5-0 [ 17 af 188 sider] 23 normalsider.

I alt: 148 normalsider

3.5.2005.
Genstandskonstituering og opløsninger (Camilla)

Mordhorst, Camilla: Genstandsfortællinger. Fra Museum Wormianum til de moderne museer. Upubliceret, s. 195-203 [8 af 218 sider] 11 normalsider.

Holmstrøm, Jette: ”Kan ting tale? Om museers formidling af fortiden ved hjælp af genstande”, i: Fortid og Nutid, nr. 3, 1998, s. 83-105. ISSN 0106-4797 [23 af 497 sider] 30 normalsider

Pearce, Susan: ”Objects as Meaning; or Narrating the Past”, i: Pearce, Susan (red.): Objects of Knowledge, London: The Athlone Press, s. 124-140. ISBN 0-485-90001-7 [15 af 203 normalsider] 20 normalsider.

Tilley, Christopher. “Interpreting material culture”, i: Pearce, S. (red.): Interpreting Objects and Collections, Routledge, 1994, s. 67-75. ISBN: 0-415-11289. [9 af 343 sider] 12 normalsider.

Mol, Annemarie: “Ontological Politics. A Word and some questions”, i: Law, John; Hassard; John. Actor Network Theory and after. Blackwell Pbulishers 1999, s. 74-89. ISBN: 0-631-21194-2, [16 af 256 sider] 21 normalsider.

I alt 94 normalsider.

Thomas Söderqvist

Author Thomas Söderqvist

More posts by Thomas Söderqvist