Skip to main content
Biomedicine in museums

Arbejdsopgaver og CV for Morten Bülow

By February 2, 2005No Comments

Her er beskrivelse af Mortens praktikprojekt + CV:

Morten’s beskrivelse af sit praktikprojekt:

Hvordan forholder filosoffer sig til den biomedicinske udvikling? Og hvordan kan dette relateres til Medicinsk Museions arbejde? Dette er de indledende spørgsmål i min praktik, hvor jeg gerne vil fungere som Museions “philosopher-in-residence” og se på det filosofiske værdigrundlag, der om muligt kan siges at kendetegne stedet. Formålet er kort sagt at undersøge Museions filosofiske eksistensberettigelse; hvilket filosofisk og civilisationskritisk grundlag er der for Medicinsk Museion? Specifikt er opgaven at analysere værdigrundlaget for Museions arbejde med “repræsentationer af nutidig biomedicin”. Fremgangsmåden er i første omgang at afsøge den filosofiske litteratur om emnet, dels for at finde metodisk inspiration, dels for at afdække forskellige værdimæssige positioner inden for emnet, som kan hjælpe med at placere Museion. Derudover skal jeg sætte mig ind i Museion selv. Dette gøres også ved litteratursøgning, samt mødedeltagelse og måske korte interviews. Det bliver ikke en analyse udefra, men et samarbejde og en dialog omkring emnet. Dermed bliver resultatet også at bidrage med et udkast til Museions værdigrundlag, der gerne skulle skabe en bevidsthed og en debat omkring det værdigrundlag, der arbejdes ud fra.

Og her er en kort selvbeskrivelse:

Thomas Söderqvists første bemærkning, da han så mig, var: “Du ligner en RUC’er.” Jeg tror, jeg tog det meget pænt. Jeg hedder Morten Bülow og læser Historie og Filosofi og Videnskabsteori på RUC. Jeg er ved at være nået til specialet, men vil gerne først i praktik for at forberede mig på at forlade universitetet samt for at finde ud af, hvad jeg konkret kunne have at tilbyde en arbejdsplads. Jeg har søgt praktik på Medicinsk Museion, fordi det på mange måder virker som et interessant sted. Faktisk kan jeg finde næsten alle kombinationer af mine faglige interesser inden for Museion. Disse inkluderer bl.a. mentalitetshistorie, filosofihistorie, formidling, sprog(filosofi), biologi og videnskabsteori. Flere kunne nævnes. Ikke mindst kulturelle, sociologiske og værdimæssige aspekter ved den videnskabelige udvikling interesserer mig. Nuancer og kontraster, en konstruktivistisk tilgang, interesse for kønsaspekter og punktering af fordomme tager jeg med fra historie; argumentation, perspektiver og et kritisk begrebsbrug fra filosofi. Jeg har dog stadig meget at lære, og glæder mig til det.
Morten

Thomas Söderqvist

Author Thomas Söderqvist

More posts by Thomas Söderqvist