Skip to main content

Bak-Jensen, Søren. “Nyretransplantationer i Danmark – mellem vævstypeforlig og immunsuppression”, Ugeskrift for Læger, 167: 4744-4745 (2005).
Bak-Jensen, Søren, “To share or not to share: institutional exchange of cadaver kidneys in Denmark”, Medical History 52: 23-46 (2008).
Bak-Jensen, Søren, “Helping hands? Politics and the image of chiropractic in interwar Denmark”, Chiropractic History, 27: 93-98 (2007).
Bak-Jensen, Søren, “Chiropractic in Denmark”, in: F. J. H. Wilson (ed.), Chiropractic in Europe: An Illustrated History, Leicester 2007: 73-76.
Bak-Jensen, Søren, “Fibiger”, “Friderichsen”, “’Gram”, “Hagedorn”, “Pindborg” og “Salomonsen”, i W. F. Bynum og H. Bynum (red.), Dictionary of Medical Biography, Greenwood Press 2006.
Bauer, Susanne. “Biomedizinische Wissensproduktion in Überdrehung? Zu Meta-Studien als Evidenztechnik”, in: U. Bergermann, C. Hanke og A. Sick (eds), Überdreht, Spindoctoring, Politik, Medien. Bremen 2006: 133-142.
Bauer, Susanne, “Umwelt, Gene, Gender. Multiplikationseffekte im Umfeld der Genomforschung“, NTM. International Journal of History and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine, 14: 241-250 (2006).
Bauer, Susanne, “The Genomics of environmental response: re/visions in risk assessment?”, in: A. Bammé , G. Getzinger, and B. Wieser (eds.), Yearbook 2006 of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society. München/Vienna, 2007: 121-38
Bauer, Susanne and C. Hanke, “Hautfarbengene und Rassismen: Zebrafische als Tiermodelle für Hautpigmentierung“. Gen-ethischer Informationsdienst, 184: 37-38 (2007).
Bauer, Susanne, “Societal and ethical issues in human biomonitoring: a view from science studies”, Environmental Health, 7 (Suppl 1): 1-10 (2008).
Bauer, Susanne, “Mining data, gathering variables, and recombining information: the flexible architecture of epidemiological studies”, Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 39: 415-26 (2008).
Bauer, Susanne, “Transparency or surveillance? The datascapes of European public health statistics”, in: Reiche, C and Sick, A: Do not exist: Europe, woman, digital medium. Bremen : Thealit, 2008: 189-203
Bauer, Susanne and Olsén, Jan Eric, “Observing the others, watching over oneself: themes of medical surveillance in post-panoptic society“, Surveillance & Society, 6: 116-127 (2009).
Bauer, Susanne, “Curating and dis/playing the biopolitics of prevention. A risk assessment software as a museum object”, Nord Nytt: Nordisk tidskrift for etnologi och folkloristik, 105: 71-85 (2009).
Bauer, Susanne and Wahlberg, Ayo (eds.), Contested Categories. Life Sciences in Society. Aldershot: Ashgate 2009.
Bauer, Susanne, “From society to molecule and back: the contested scale of public health science”, in: Bauer, S. and Wahlberg, A (eds.), Contested Categories. Life Sciences in Society. Aldershot: Ashgate 2009: 113-34 (in press).
Bencard, Adam, “Life beyond information: contesting life and the body in history and molecular biology”, in: Bauer, S. and Wahlberg, A. (eds.), Contested Categories. Life Sciences in Society. Aldershot: Ashgate 2009: 135-54.
Doel, Ron and Söderqvist, Thomas (eds.) The Historiography of Contemporary Science, Technology and Medicine. London: Routledge 2006.
Doel, Ron and Söderqvist, Thomas, “Introduction: what we know, what we do not, and why it matters”, in: Doel, R. and Söderqvist, T. (eds.) The Historiography of Contemporary Science, Technology and Medicine. London: Routledge 2006: 1-12.
Donald, Diana and Olsén, Jan Eric, “Art and the ‘Entangled Bank’: Colour and Beauty out of the ‘War of Nature’”, in Donald, D. (ed.), Charles Darwin, Natural Science and the Visual Arts, Yale University Press, 2009: 101-117.
Dunér, David and Olsén, Jan Eric: ”Ögonbilder”, Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift, 2008: 9-42
Hoeyer, Klaus; Nexoe, Sniff; Hartlev, Mette; and Koch, Lene, “Embryonic entitlements: Stem cell patenting and the co-production of commodities and personhood”, Body and Society, 15: 1-24 (2009).
Meyer, Ion and Richter, Jane, “The fate of a nineteenth-century ischiopagus from Denmark”, Journal of the History of Collections, 20: 253-258 (2008).
Mordhorst, Camilla, ”Repræsentationens begrænsning”, in: C. Mordhorst and B. Tøndborg (eds), (Ind)samlinger af det 21. århundrede, København, 2005: 9-23.
Melchior, Marie Riegels and Mordhorst, Camilla (eds.), Udstillingens idé og form. København: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, 2005. 92 pp.
Mordhorst, Camilla. “Det kuriøse kabinet som laboratorium”, pp. 20-27 i H. Teglhus og M.A. Skydsgaard (eds), Ole Worm: Liv og videnskab. Århus 2006.
Mordhorst, Camilla, “Kuriositeternes storhed, fald og mulige genkomst”, Tidskrift for Kulturforskning, 5: 7-24 (2006).
Mordhorst, Camilla, ”Tingenes rige – mellem raritet og repræsentation”, in: Braae. E. and Fabricius Hansen, M. (eds.), Fortiden for tiden: Genbrugskultur og kulturgenbrug i dag. Århus: Arkitektskolens Forlag, 2007: 112-29.
Mordhorst, Camilla, ”Jagten på det ukendte: Ole Worm og indsamlingen af ‘materia medica’”. Standart 22 (3): 38-39 (2008).
Mordhorst, Camilla, Genstandsfortællinger. Fra Museum Wormianum til de moderne museer. Copenhagen: Museum Tusculanum Press. 219 pp. (in print, September 2009)
Mordhorst, Camilla, ”The story of the magic egg and other provocative specimens from Museum Wormianum”, Journal of the History of Collections (submitted).
Mordhorst, Camilla, “Museer, materialitet og tilstedevær”, in T. Damsholt, D. Gert Simonsen and C. Mordhorst (eds.): Materialiseringer. Århus Universitetsforlag, 16 pp (in print, 2009)
Nexoe, Sniff Andersen, “Gode liv, dårlige liv – problematiseringer og valg i dansk abortpolitik”, in: Glasdam S. (ed.), Folkesundhed – i et kritisk perspektiv, Copenhagen: Nyt Nordisk Forlag/Schønberg Forlag/Arnold Busck, 2009: 372-398.
Nexoe, Sniff Andersen and Koch, Lene: “Discourse Analysis”, in: Vallgårda, S. and Koch L.: Research Methods in Public Health. Copenhagen: Munksgaard, 2008.
Olsén, Jan Eric, ”Det berusade färgsinnet”, Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift. 2008: 85-104.
Olsén, Jan Eric, “Surgical vision and digital culture”, in: Edwards, E. and Bhaumik, K. (eds.), Visual Sense: A Cultural Reader, Berg, 2009: 427-32.
Olsén, Jan Eric, “Inside out: transformations of endoscopic vision”, Journal of Visual Culture (submitted).
Olsén, Jan Eric, “The portable clinic: keeping track of the healthy body”, Performance Research 14 (4), special issue: ‘Transplantations”, eds. R. Allsopp and P. Warnell, P. (submitted).
Söderqvist, Thomas. “Kan den moderne biomedicin udstilles på museum?”, Bibliotek for Læger, 197: 171-189 (2005).
Söderqvist, Thomas; Mordhorst, Camilla; Rasmussen, Frank Allan. “Den nye biomedicin på museum”, Ugeskrift for Læger 167 (2005): 4753-55
Söderqvist, Thomas, “What is the use of writing lives of recent scientists?”, pp.99-127 i R. Doel og T. Söderqvist (eds.) The Historiography of Contemporary Science, Technology and Medicine. Routledge 2006.
Söderqvist, Thomas, “Who’s afraid of the recent biomedical heritage?”, Opuscula Musealia, 15 (2006), pp. 99-105.
Söderqvist, Thomas, “Qui te por del patrimoni biomedic contemporani”, Servei d’informacio collegial, 117 (2006), p. 65.
Söderqvist, Thomas, ”At sikre den danske medicinske kulturarv kræver professionalitet og samarbejde”, Ugeskrift for læger, 168: 813-14 (2006).
Söderqvist, Thomas, “Jerne”, in W. F. Bynum og H. Bynum (eds.), Dictionary of Medical Biography, Greenwood Press 2006.
Söderqvist, Thomas. “Niels K. Jerne og selektionsteorien for antistofdannelse”, Ugeskrift for Læger 169 (2007): 2892
Söderqvist, Thomas (ed), The History and Poetics of Scientific Biography, Ashgate 2007.
Söderqvist, Thomas, “A new look at the genre of scientific biography”, i Söderqvist, T. (ed), The History and Poetics of Scientific Biography, Ashgate 2007: 1-16.
Söderqvist, Thomas, “‘No genre of history fell under more odium than that of biography’: the delicate relations between scientific biography and the historiography of science”, i Söderqvist, T. (ed), The History and Poetics of Scientific Biography, Ashgate 2007: 241-62.
Söderqvist, Thomas. “Plutarchian versus Socratic scientific biography”. in Gavroglu, K. and Renn, J. (ed.), Positioning the History of Science, Springer 2007: 159-62,
Söderqvist, Thomas. “Den biomedicinska samtiden som medicinhistorisk utmaning”. pp. 41-48 i Åhrén, E. (ed.) Medicinhistoria i dag. Stockholm 2007.
Söderqvist, Thomas. “Jerne, Niels Kaj”. in Koertge, N. E. (ed.), New Dictionary of Scientific Biography, Detroit: Thomson Gale 2007.
Söderqvist, Thomas; Stillwell, C and Jackson, M. “Immunology”, in Bowler, P.J. and Pickstone J. V. (eds), The Cambridge History of Science, vol. 6: The Modern Biological and Earth Sciences, Cambridge: Cambridge University Press, 2008: 467-85
Söderqvist, Thomas and Bencard, Adam. “Making sense or sensing the made? Research into presence-production in museums of science, technology and medicine”, in Cavalli-Björkman. G and Lindqvist, S. (eds.), Research and Museums. Stockholm: Nationalmuseum, Stockholm, 2008: 161-173.
Söderqvist, Thomas, 免疫学の巨人イェルネ. Tokyo: Igaku Shoin, 2008.
Söderqvist, Thomas; Bencard, Adam and Mordhorst, Camilla, “Between meaning culture and presence effects: contemporary biomedical objects as challenge to museums”, Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences (in press, 2009).
Söderqvist, Thomas and Bencard, Adam, “Do things talk?”, in Trischler, H; Sichau, C and Pickert, S. (eds), The Exhibition as a Product and Generator of Knowledge, Berlin: Max Planck Institute for History of Science, 2010 (in press).
Söderqvist, Thomas, “The participatory museum and distributed curatorial expertise”, NTM: Zeitschrift für Geschichte der Naturwissenschaften, Technik und Medizin, nr 1/2010 (in press)
Wahlberg, Ayo and Bauer, Susanne, “Introduction: categories of life, in Bauer, S. and Wahlberg, A. (eds.), Contested Categories. Life Sciences in Society. Aldershot: Ashgate 2009: 1-14.
Bülow, MH , Butler, U, Chura, L, Cool, A, Dresler, T , Holm, M-L , Johnson, J, Myers, NL, Rankin, S, Stjepanovic, D & Whiteley, L 2011 Becoming transdisciplinary? Three dialogues. . PLoS Biology: http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001178. [Online] Olsén, J-E 2010, ‘ Näringsfysiologi: kroppens ekonomi ‘. K Johannisson, R Qvarsell & I Nilsson (red), i: Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden. Karolinska Academic Press, s. 200-237.
Olsén, J-E 2010, ‘ Kroppen som blev kvar: Medicinsk visualisering hos Joan Didion, Anders Paulrud och William Kentridge ‘. T Gustafsson Chorell & M Bondestam (red), i: In på bara huden: Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. Bokförlaget Nya Doxa, Nora, s. 229-242.
Bauer, S & Olsén, J-E 2009, ‘ Observing the others, watching over oneself: themes of medical surveillance in post-panoptic society ‘ Surveillance and Society , vol 6, nr. 2, s. 116-127.
Olsén, J-E 2011, ‘ The body voyage as visual representation and art performance ‘ Nuncius , vol 26, nr. 1, s. 222-241.
Olsén, J-E 2010, ‘ Meet your inside: endoscopic visualizations in contemporary culture ‘ Academic Quarter , vol 1, s. 22-31.
Söderqvist, T 2011, ‘ The Seven Sisters: Subgenres of Bioi of Contemporary Life Scientists ‘ Journal of the History of Biology , vol 44, nr. 4, s. 633-650.
Söderqvist, T & Arnold, K 2011, ‘ Medical instruments in museums: Immediate impressions and historical meanings ‘ Isis , vol 102, nr. 4, s. 718-729.
Söderqvist, T 2010, ‘ The participatory museum and distributed curatorial expertise ‘ NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin , vol 18, nr. 1, s. 69-78.
Kragh, JV 2011, ‘ Narkomaniens glemte fortid: historien om stofmisbrug i Danmark 1870-1955 ‘ STOF – Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet , nr. 17, s. 4-8.
Kragh, JV 2011, ‘ Et snit i blinde ‘ Psykologisk Set , vol 27, nr. 82, s. 25-32.
Kragh, JV 2010, ‘ Shock Therapy in Danish Psychiatry ‘ Medical History , vol 54, nr. 3, s. 341-364.
Kragh, JV 2010, ‘ Morphine Habitués. Addict Doctors and Drug Abuse in Denmark ‘ Fortid , nr. 7, s. 30-36.
Kragh, JV 2010, ‘ Krogede skæbner – kriminalitet og hvide snit ‘ Handicaphistorisk Tidsskrift , nr. 23, s. 59-76.
Kragh, JV 2010, ‘ Malaria fever therapy and general paralysis of the insane in Denmark ‘ History of Psychiatry , vol 21, nr. 4, s. 471-486.
Vaczy, JK 2009, ‘ Psykiatriens samtidshistorie ‘ BestPractice , vol 2, nr. 4, s. 5-6.
Kragh, JV 2009, ‘ The Origins of Electroconvulsive Therapy in Denmark ‘ Journal of ECT , vol 25, nr. 4, s. 270-273.
Kragh, JV 2009, ‘ Psykiatri, historie og kildekritik ‘ Bibliotek for læger , vol 201, s. 291-300.
Vaczy, JK 2008, ‘ Den værste fjende vi have at kæmpe imod: Malariabehandling og dementia paralytica i Danmark ‘ Bibliotek for læger , vol 200, nr. 2, s. 156-178.
Vaczy, JK 2008, ‘ Mellem religion og videnskab: Spiritismen i 1800- og 1900-tallet ‘ Scandia , vol 68, nr. 1, s. 53-77.
Vaczy, JK 2007, ‘ Sidste udvej? Træk af psykokirurgiens historie ‘ Medicinhistorisk Årbog , vol 35, s. 9-36.
Vaczy, JK 2007, ‘ Kulturkamp i 1920’erne. ‘ Slagmark , vol 50, s. 82-95.
Vaczy, JK 2007, ‘ Danish Psychiatry during the Nazi Occupation ‘ International Journal of Mental Health , vol 35, nr. 4, s. 107-117.
Vaczy, JK 2007, ‘ Medicin på museum ‘ Laegemagasinet , vol 21, nr. 2, s. 52-57.
Vaczy, JK 2005, ‘ Elektrochok, psykiatri og historie ‘ Ugeskrift for læger , vol 167, nr. 50, s. 4750-4752.
Kragh, JV 2005, ‘ Psykiatriske chokbehandlinger ‘ Magasinet Humaniora, Forskningsrådet for kultur og kommunikation , vol 4, s. 4-7.
Kragh, JV 2012, ‘ Exhibiting Madness in Museums. Remembering psychiatry through collections and display ‘ Social History of Medicine , vol advance acess.
Kragh, JV 2012, ‘ Poppy’s milk so bitter, so sweet ‘ Times Higher Education , s. 50.
Vaczy, JK 2008, ‘ Det forrykte menneske ‘ Historisk Tidsskrift , vol 108, nr. 1, s. 264-270.
Vaczy, JK 2007, ‘ Ny og gammel psykiatrihistorie ‘ Psyke & Logos , vol 28, nr. 1, s. 625-627.
Kragh, JV 2010, Det hvide snit. Psykiatri og psykokirurgi i Dnamark 1922-1983.Syddansk Universitetsforlag.
Vaczy, JK 2005, Kampen om livsanskuelse . 1. udg, Syddansk Universitetsforlag, Odense.
Vaczy, JK 2008, Psykiatriens historie i Danmark . 1. udg, Hans Reitzel, København.
Kragh, JV 2011, ‘ Det psykiatriske lægetilsyn på Godhavn ‘. M Rytter (red.), i: Godhavnsrapporten: En undersøgelse af klager over overgreb og medicinske forsøg på drenge- og skolehjemmet Godhavn samt 18 andre børnehjem i perioden 1945-1976. 1 udg, Syddansk Universitetsforlag, Odense, s. 125-178.
Kragh, JV 2010, ‘ Psykiatriens historie ‘. B Møhl & E Simonsen (red), i: Grundbog i psykiatri. 1 udg, Hans Reitzel, København, s. 813-830.
Vaczy, JK 2008, ‘ Feberdrømme: Malariabehandling og andre psykiatriske terapier 1922-1937 ‘. i: Psykiatriens historie i Danmark. 1. udg, Hans Reitzel, København: Hans Retizels Foralg, s. 175-197.
Vaczy, JK 2008, ‘ Det er som et mirakel!: Chokbehandling med insulin og cardiazol, 1937-1954 ‘. i: Psykiatriens historie i Danmark. 1. udg, Hans Reitzel, København: Hans Reitzels Foralg, s. 198-221.
Vaczy, JK 2008, ‘ indledning ‘. i: Psykiatriens historie i Danmark. 1. udg, Hans Reitzel, s. 11-18.
Hansen, SE 2009, ‘ Did Philippe Pinel frame the concept of disease rheumatoid arthritis in the year 1800? ‘ Scandinavian Journal of Rheumatology , s. 488-491.
Hansen, SE 2009, ‘ Læge og patienter i Carlo Goldonis komedier og selvbiografi ‘ Bibliotek for læger , s. 413-431.
Hansen, SE 2009, ‘ Spedalskhed, slanger og andet kryb ‘ Carsten Niebuhr Biblioteket , s. 11-17.
Hansen, SE 2008, ‘ Udviklingen af binyrebarkens hormoner til lægemidler. Samspillet mellem klinik, akademisk forskning, lægemiddelindustri og offentlighedens forventninger.: – ‘ Dansk Medicinhistorisk Aarbog , vol -, nr. -, s. 109-132.
Hansen, SE 2008, ‘ Authors’ reply: Hansen SE and Wallenquist A. Rheumatoid arthritis, Poncet’s disease, or spondyloarthropathy ‘ Scandinavian Journal of Rheumatology , vol 37, nr. 4, s. 319.

Thomas Söderqvist

Author Thomas Söderqvist

More posts by Thomas Söderqvist