Den här webplatsen handlar om min pågående studie av tillvaron som emeritus.

Jag kallar det en ‘studie’, inte ett ‘project’. För snart 50 år sedan när jag började engagera mig i forskning talade vi sällan om forsknings-‘projekt’. Vi höll på med ‘undersökningar’ eller ‘studier’ (eller var helt enkelt bara intresserade i att fördjupa oss i ett eller annat problem). Ordet ‘projekt’ användes mest för externt finansierade forskargrupper som hade väldefinierade mål för verksamheten – ungefär som Oxford English Dictionary‘s definition av ‘project’ som “an individual or collaborative enterprise that is carefully planned to achieve a particular aim”.

Idag, när målriktad forskning i stora grupper med extern finansiering tagit över en stor del av universiteten, har också ordet ‘projekt’ blivit vanligare och används nu allmänt även för individuellt baserad och nyfikenhetsorienterad grundforskning.

Men eftersom jag inte har några pengar längre, och eftersom jag arbetar på egen hand, och eftersom jag inte är helt säker på vad syftet med forskningen är, så är det heller inte ett ‘projekt’ jag är involverad i. Därför föredrar jag att kalla det en ‘studie’ eller en ‘undersökning’.

Den här ‘Om’-sidan har följande undersidor:

Och den engelska versionen av den här sidan finns alltså här)