Publications

Här förtecknar jag mina publikationer. Jag lägger upp dem efterhand som jag scannar dem – dvs. i högst oregelbundet ordningsföljd. (Items to this publication list are added after I’ve scanned them.)

Books

Söderqvist, T. The Ecologists: From Merry Naturalists to Saviours of the Nation. Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 1986, viii+330pp. (pdf)

Edited volumes

Scholarly articles

Emmeche C, Henriksen K and Söderqvist T. ‘Systemøkologien og den nye klasse’. Niche vol 1, pp. 42-53, 1981 (pdf)

“Söderqvist, T. ‘Likt tjuren Ferdinand’, VEST: Tidskrift för vetenskapsstudier, nr 9: pp. 16-22 (1988) (pdf)

Book reviews

rec. av Svensk Ordbok 1986. Bokbox, nr 92 (1987), ss. 89-90 (pdf)

 

Popular articles