Stora delar av det jag har skrivit i mitt liv har aldrig publicerats i tryck, tex. brev, dagboksanteckningar, forskningsansökningar, skrivelser, etc. Jag har inga ambitioner om att lägga ut mer än en bråkdel av detta. Jag börjar litet försiktigt med otryckta forskningsrapporter:

2012
N. Bjerglund Andersen and T. Söderqvist, “Social Media and Public Health Research”, Working paper, August 2012, – working paper, 30 pp. (pdf-file)

2007
T. Söderqvist, M. Fleming, C. Mordhorst, S. Bak-Jensen, S. Bauer, J. E. Olsén, S. Nexø, J. V. Kragh and A. Bencard: “Invisible scientific objects as a challenge to the public engagement with the life sciences and biotechnology: the case of proteomics”, pp.35-42 in K. Kappel (ed) Science, Ethics and Communication, University of Copenhagen, June 2007.

1990
“Datoriseringens konsekvenser i biografiskt perspektiv [Consequences of Computerization in a Biographical Perspective]”. Memorandum for the Bank of Sweden Tricentennial Foundation, January 1990, 5 pp.

1988
“Tanke och känsla i kunskapens samhälle”. Institutionen för vetenskapsteori, Göteborgs universitet, August 1988.

“Kunskapens samhälle: förarbete till en studie av kunskaps- och informationssamhället [The Society of Knowledge: A Prolegomena to a Study of the Knowledge- and Information Society]”. Working paper nr 42, Tema-T [Department of Technology and Social Change], Linköping Universyty, August 1988, 88 pp.

Tanke och känsla i kunskapens samhälle [Thought and Emotion in the Knowledge Society], Research Report to FA-rådet [The Council for Business Organization and Work Life Studies], Stockholm, September 1988. 30 pp. (see pdf)

1982
“På väg mot ett informations(klass)samhälle: artiklar om intelligentsian och informationsteknologier”, RUC-tryk, Roskilde 1982 (2:a utg. 1983).

1981
“The socio-historical background of the Swecon Project”. Research Report for the Committee on Science Policy Research, Swedish Board of Research Councils, Stockholm, 1981. 30 pp.

1977
P. Agger, G. Mathiasen, N. Gawadi, J. Haraldsdottir and T. Söderqvist. “Biologisk forskning – kritik af en lærebog”, RUC-tryk, 136 ss.  1977.

1972
On the micro- and ultrastructure of the skeleton of Crisia eburnea (L); with a note on zoarium development. Master’s Thesis. Department of Historical Geology and Paleontology, University of Stockholm, 1972.

“Naturens dialektik – som Friedrich Engels såg den”. Second year thesis. Department of Historyof Ideas, Umeå University, 1972. 20 pp.