Stora delar av det jag har skrivit i mitt liv har aldrig publicerats i tryck, tex. brev, dagboksanteckningar, forskningsansökningar, skrivelser, etc. Jag har inga ambitioner om att lägga ut mer än en bråkdel av detta. Jag börjar litet försiktigt med otryckta forskningsrapporter:

2012
N. Bjerglund Andersen and T. Söderqvist, “Social Media and Public Health Research”, Working paper, August 2012, – working paper, 30 pp. (pdf-file)

2007
T. Söderqvist, M. Fleming, C. Mordhorst, S. Bak-Jensen, S. Bauer, J. E. Olsén, S. Nexø, J. V. Kragh and A. Bencard: “Invisible scientific objects as a challenge to the public engagement with the life sciences and biotechnology: the case of proteomics”, pp.35-42 in K. Kappel (ed) Science, Ethics and Communication, University of Copenhagen, June 2007.

1988
T. Söderqvist, “Tanke och känsla i kunskapens samhälle”, Institutionen för vetenskapsteori, Göteborgs universitet, august 1988 (see pdf)

T. Söderqvist, “Studies of Information and Knowledge Society: Reflections From the Point of View of the Theory of Knowledge”;. Gothenburg: Department of Theory of Science, University of Gothenburg (Report Series, nr 154), 1988. 48 pp.

1977
P. Agger, G. Mathiasen, N. Gawadi, J. Haraldsdottir and T. Söderqvist. “Biologisk forskning – kritik af en lærebog”, RUC-tryk, 136 ss.  1977.