Short summary

I’m simultaneously writing my autobiography and studying how autobiography/memoir writing can be used by ageing scholars to live more fulfilling lives.

The basis for the project is my archive and my memory, and talks with friends and colleagues. I’m reflecting over this rich material with reference to relevant literature about autobiography and ageing.

In the future I would like to use this research to curate an exhibition about graceful ageing.

Kort sammanfattning

På den här sidan skriver jag om mitt arbete med mina memoarer och mina studier av självbiografin som genre.

Jag har ett stort arkiv med papper från de senaste >70 åren av mitt liv, jag har många minnen och jag samtalar med gamla vänner och kolleger.

Med utgångspunkt i detta råmaterial och relevant litteratur om självbiografi och åldrande reflekterar jag över hur memoarskrivande kan användas för att leva ett mer tillfredsställande liv.

På sikt kunde jag också tänka mig att omsätta denna forskning och praxis i en museumsutställning.