Short summary

In addition to writing my own autobiography, I am also investigating how autobiography/memoir writing can be used by ageing academics to live more fulfilling lives.

The empirical basis for the project is my personal archive and my memory, and interviews with friends and colleagues. I’m reflecting over this rich material with reference to relevant literature about graceful ageing, memory, and autobiography/memoir.

Kort sammanfattning

På den här sidan skriver jag om mitt arbete med mina memoarer och mina studier av självbiografin som genre.

Jag har ett stort arkiv med papper från de senaste >70 åren av mitt liv, jag har många minnen och jag samtalar med gamla vänner och kolleger.

Med utgångspunkt i detta råmaterial och relevant litteratur om självbiografi och åldrande reflekterar jag över hur memoarskrivande kan användas för att leva ett mer tillfredsställande liv.

På sikt kunde jag också tänka mig att omsätta denna forskning och praxis i en museumsutställning.