The year of 1979 – a tough week ahead

Jeg fortsätter att tugga mig igenom arkivmaterialet (brevhögar, antecknings- och dagböcker, kalendrar och foton) i källaren. I drygt två månaders tid har jag hunnit igenom de första 30 åren av mitt liv. Idag är jag framme vid 1979. Jag bläddrar snabbt igenom kalendern — sedan årtionden förträngda minnen av människor, begivenheter och egna känslor virvlar förbi. Det är som att öppna Pandoras ask. Det kommer att bli en häftig vecka.

Thomas Söderqvist

Author Thomas Söderqvist

More posts by Thomas Söderqvist

Leave a Reply